lørdag den 6. januar 2018

Velkommen til Nordisk ALBA Norge
Nordisk ALBA Norge ble grunnlagt i januar 2010 og har siden arrangert flere kurs / workshops og medlemsdager innen emnet anvendt fortelling. ALBA er en del av den Nordiske og Internasjonale Healing storytelling bevegelsen. Vi har organisert 2 internasjonale forteller symposier “Storytelling as a Healing Art; The Way of The Heart ” 2012 i Raulandsakademiet i Vinje og “Stories in The Wild” 2016 på Hardanger Akademiet i Jondal, Norge. Vi samarbeider med ulike organisasjoner både i Norge og i utlandet for å fremme historiefortelling som et verktøy og brobygger i kollektive utviklingsprosesser. 2019 organiserte vi workshops for barn på ulike asylmottak i Norge, noe vi kommer til å videreføre i 2020. Vi er også med i et Nordisk samarbeidsprosjekt med Panevézys fylkesbibliotek i Litauen og Nordisk Berättarsentrum fra Sverige. ALBA Norge  har mottatt tilskudd fra Nordisk kulturfond, Den Norske Utenriksdepartementet (UD), Det Norske Immigrasjonsdirektoratet (UDI) Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) 
 
ALBA-medlemmer består av både profesjonelle og amatørfortellere. Medlemmene lager fortellerforestillinger, holder workshops, fortellerkvelder og tar initiativ på et bredt spekter av områder i det sosiale livet. Vi jobber for å spre bevissthet om de mange mulighetene som finnes når fortelling brukes som et kreativt verktøy i samfunnet. Gjennom hjemmesiden og personlige kontakter formidler vi nyheter om prosjekter, workshops, forestillinger og arrangementer

Welcome to Nordic ALBA Norway
Nordic ALBA Norway was founded in January 2010 and has since arranged several courses and workshops within the subject Applied Storytelling. It is part of the international Storytelling as a Applied and Healing Art movement and of the Nordic storytelling community Nordic ALBA. In the summer of 2012 we organized an International symposium, “Storytelling; a Way of The Heart” with the leading teachers in this field worldwide. 2016, we organized a symposium “Stories in the Wild” at the Peace Centre Hardanger Academy in Jondal, Norway. We cooperate with various organizations both in Norway and abroad to promote storytelling as a tool and bridge community building projects. We have received grants from The Nordic Culture Fund, The Norwegian Foreign Department (UD),The Norwegian directorate of immigration (UDI) The directorate of integration and diversity (IMDI) 
 
ALBA members consist of both professional and amateur storytellers. The members are creating storytelling performances, holds workshops, storytelling evenings and take initiatives in a wide range of areas in social life. We work to spread awareness of the many opportunities that exist when storytelling is used as a creative tool in the community. Through the homepage and personal contacts, we disseminate news about projects, workshops, performances and events. 
Members of Federation for European Storytellers FEST


 

 

Program 2020

 

Program 2019 

    Embodying the Other-than-Human World in Story

30.5 - 2.6.2019 Sibyllas Farm of Art´s                                                               

The Wild has a voice that newer stops whispering, every creature, every element of nature has its own tale to tell – whether it be a shivering leave, a hard working ant or a tricking stream. In this workshop we will open up our senses and joyfully explore how we can give voice to that Other-than-Human world and thus become more authentic storytellers.
During our time together, we will do activities that will enable us to experience the place more deeply: listening, walking, playing, making, moving, eating, stillness. We will creatively articulate these experiences through stories both with and without words.
Never has there been a more important time to know better our fellow other-than human travellers and in a final ceremony/celebration we will offer what we have made to each and every other; be it the old birch on the forest edge or our human companions.
When: May 30th—Sunday 2 June 2019
Where: Sibyllas Farm of the Art
With: Malcolm Green & Ivanir Sibylla Hasson
Your investment: NOK 2500,- (Earlybird 2000 before April 1st)
Påmelding: Albanorge@gmail.com eller ivanir.sibylla@gmail.com

KATie & Ivanir : Art & Story
Kyrre Texnæs studio på Vulkan Lørdag16.Mars 2019 kl. 14.-18.00. 2019
Påmelding: albanorge@gmail.com
Dette er en Ekspressiv Kunst og Forteller workshop som foregår i Kyrre Texnes Studio på Vulkan i Oslo. Vi vil jobbe med eventyr og andre fortellinger og bruke farger med ekspressiv maling / tegning for å uttrykke følelsene som oppstår i møte med fortellingene. Vi vil bruke kunst og fortelling som verktøy til å åpne dørene til et rikt indre landskap, og skape et laboratorium for lek, refleksjon og kreativitet. Vårt fokus vil være å løsne opp og kjenne etter. Du vil bli oppfordret til å føle - ikke tenke. Katie Hagen og Ivanir Sibylla Hasson har begge jobbet kreativt med barn av asylsøkere og ulike kunstneriske uttrykk i en årrekke. I denne workshopen deler de noen av metodene de bruker i sitt arbeid. Se mer info om Katie: www.kat-art.no  og Ivanir: www.Ivanir.com og www.cirkussibylla.com

Din investering: Kr. 700,- Alba medlem Kr. 450 – Dette inkluderer materialer

Program 2018

Drømmer som Bærer - Fortellinger som Nærer.
Møteplasser for å lytte og fortelle.


Nordisk ALBA Norge ønsker velkommen til årsmøte
lørdag 3. mars 2018 kl.10.00 med workshopen
FORTELLING I LIVET – LIV I FORTELLINGEN
Sted: Fjordveien 53, Høvik. Workshopen er gratis for Alba-medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 300 og blir samtidig medlemmer av Alba. Enkel lunsj og middag er inkludert. Påmelding til albanorge@gmail.com innen 27. februar.  

Program: 10-12: Årsmøte 12-13: Lunsj 13-17: Workshop 17-19: Middag og pause

På workshopen FORTELLING I LIVET – LIV I FORTELLINGEN
skal vi arbeide med å finne og fortelle historier fra virkeligheten og eget liv.
Å sette ord på egne opplevelser kan hjelpe oss til å se dem i et nytt perspektiv. Å lytte til andres historier skaper innlevelse og gjenkjennelse. Men hvordan finner vi fram til fortellinger som berører og heler? Hvordan gir vi dem språk og form?
Vi utforsker disse spørsmålene gjennom lek, øvelser og spontan fortelling og øver oss i å møte hverandre med åpne, lyttende hjerter. Vi lytter til hverandre, og vi lytter med alle sanser til vår egen indre verden av bilder og minner.
Workshopen ledes av Linda Mathisen, forteller, lærer og skribent. Hun har erfaring i å lede grupper i arbeid med muntlig fortelling, og hun har selv opplevd hvordan fortelling kan virke helende og skape endring i livet.

Nordiska ALBA är med på Berättarfestivalen i Skellefteå, vecka 15

DRÖMMAR SOM BÄR - BERÄTTELSER SOM NÄR

Fantasi, empati och delaktighet ligger som grund i Nordisk ALBAs arbete där berättarna använder sagans kraft då de berättar inom sjukvården, i fängelser, skolor, inom fredsarbete... för att bygga broar genom en bättre förståelse av oss själva och andra. I programmet ingår Carina Linders berättelse “Skogen talar” och andra berättelser. Nordisk Alba (Alliansen för läkande berättande) har som målsättning att utveckla och sprida kunskap, erfarenhet och metoder för berättande som en helande konstform i Norden och att vara ett förenande nätverk inom berättarrörelsen. Välkomna på en berättarafton som visar på olika sidor av ALBAs och den europeiska systerorganisationen Tellers Without Borders arbete.

Medverkande: Ivanir Sibylla Hasson Hardangervidda Norge. Maria Serrano Ekenäs Södra Finland. Isa Lilja Järna Sverige. Carina Linder Burträsk Sverige.
Datum: 13 april, klockan 16.00 - 17.45, festivalen pågår 9-15 april.

Fri Entré, servering finns i anslutning med fika och lättare maträtter.

Information: Carina Linder 070–2637131Greek Mythology, Dreams and Stories 26. april - 2. mai


Nordisk ALBA har gleden av å invitere deg til en uke med fortellinger på Kreta i samarbeid med Friend of Amari.  

Vår vertinne Stella Kassimati vil dele sin kjærlighet til gresk mytologi med oss på formiddagene om ettermiddagen vil det bli Healing storytelling workshops med Maria Serrano F og Ivanir Sibylla Hasson N. Vi vil også ta dere med på noen utflykter i området.

Dette er et arrangement for medlemmer av ALBA Sverige, Finland og Norge / Danmark Informasjon er sendt ut via e-post.

Pris 480 Euro    Ekskursjoner er inkludert. 

Påmelding: albasuomifinland@gmail.com

 

mandag den 1. januar 2018

Velkommen til ALBA Norge

Fortelling er vår eldste kunstform og i uminnelige tider har vi delt våre gleder sorger og indre liv gjennom historier. En helende fortelling bringer lys og helse inn i våre liv, og hjelper oss å forstå og navigere igjennom våre ofte problemfyllte og kompliserte liv. De er en slags veivisere som gir oss håp og taler til de dypere lagene i oss selv.

Nordisk ALBA Norge ble stiftet januar 2010 og har siden da arrangert flere kurs og workshops innenfor emnet Helende Fortelling.  Sommeren 2012 arrangerte  vi et Internasjonalt symposium på Raulandsakademiet i Norge 29. juli – 4. august, med de fremste lærere innenfor dette området på verdensbasis.  25. - 30. Juli 2016 arrangerte vi et symposium med tema: Fortellinger i i møte med Naturen, oss selv og hverandre. Stories in the Wild på Hardangerakademiet i Jondal, Hardanger Norge.

ALBAs medlemmer består av både proffesionelle og amatører, medlemmene holder kurs, orgniserer fortellerkvelder og tar initiativ innenfor et vidt spekter av områder i samfunnslivet. Vi arbeider for å spre bevissthet om de mange mulighetene som finnes når fortelling blir brukt som skapende redskap i felleskapet. Gjennom hjemmesiden og personlige kontakter formidler vi nyheter om prosjekter, kurs, forestillinger og evenementer.

Hilsen styret i Nordisk ALBA Norge albanorge@gmail.com www.nordiskalba.org