lørdag den 6. januar 2018


 Drømmer som Bærer - Fortellinger som Nærer.
Møteplasser for å lytte og fortelle.


    Nordisk ALBA Norge/Danmark ønsker velkommen til årsmøte
lørdag 3. mars 2018 kl.10.00

med workshopen


FORTELLING I LIVET – LIV I FORTELLINGEN

Sted: Fjordveien 53, Høvik. Workshopen er gratis for Alba-medlemmer. Ikke-medlemmer betaler kr 300 og blir samtidig medlemmer av Alba. Enkel lunsj og middag er inkludert. Påmelding til albanorge@gmail.com innen 27. februar.

Program:
10-12: Årsmøte
12-13: Lunsj
13-17: Workshop
17-19: Middag og pause
19-21: Åpen fortellerkveld

På workshopen FORTELLING I LIVET – LIV I FORTELLINGEN
skal vi arbeide med å finne og fortelle historier fra virkeligheten og eget liv.
Å sette ord på egne opplevelser kan hjelpe oss til å se dem i et nytt perspektiv. Å lytte til andres historier skaper innlevelse og gjenkjennelse. Men hvordan finner vi fram til fortellinger som berører og heler? Hvordan gir vi dem språk og form?
Vi utforsker disse spørsmålene gjennom lek, øvelser og spontan fortelling og øver oss i å møte hverandre med åpne, lyttende hjerter. Vi lytter til hverandre, og vi lytter med alle sanser til vår egen indre verden av bilder og minner.
Workshopen ledes av Linda Mathisen, forteller, lærer og skribent. Hun har erfaring i å lede grupper i arbeid med muntlig fortelling, og hun har selv opplevd hvordan fortelling kan virke helende og skape endring i livet.

Nordiska ALBA är med på Berättarfestivalen i Skellefteå, vecka 15

DRÖMMAR SOM BÄR - BERÄTTELSER SOM NÄR

Fantasi, empati och delaktighet ligger som grund i Nordisk ALBAs arbete där berättarna använder sagans kraft då de berättar inom sjukvården, i fängelser, skolor, inom fredsarbete... för att bygga broar genom en bättre förståelse av oss själva och andra. I programmet ingår Carina Linders berättelse “Skogen talar” och andra berättelser. Nordisk Alba (Alliansen för läkande berättande) har som målsättning att utveckla och sprida kunskap, erfarenhet och metoder för berättande som en helande konstform i Norden och att vara ett förenande nätverk inom berättarrörelsen. Välkomna på en berättarafton som visar på olika sidor av ALBAs och den europeiska systerorganisationen Tellers Without Borders arbete.

Medverkande: Ivanir Sibylla Hasson Hardangervidda Norge. Maria Serrano Ekenäs Södra Finland. Isa Lilja Järna Sverige. Carina Linder Burträsk Sverige.
Datum: 13 april, klockan 16.00 - 17.45, festivalen pågår 9-15 april.

Fri Entré, servering finns i anslutning med fika och lättare maträtter.

Information: Carina Linder 070–2637131Greek Mythology, Dreams and Stories 26. april - 2. mai


Nordisk ALBA har gleden av å invitere deg til en uke med fortellinger på Kreta i samarbeid med Friend of Amari.  

Vår vertinne Stella Kassimati vil dele sin kjærlighet til gresk mytologi med oss på formiddagene om ettermiddagen vil det bli Healing storytelling workshops med Maria Serrano F og Ivanir Sibylla Hasson N. Vi vil også ta dere med på noen utflykter i området.

Dette er et arrangement for medlemmer av ALBA Sverige, Finland og Norge / Danmark Informasjon er sendt ut via e-post.

Pris 480 Euro    Ekskursjoner er inkludert. 

Påmelding: albasuomifinland@gmail.com

 

mandag den 1. januar 2018

Velkommen til ALBA Norge

Fortelling er vår eldste kunstform og i uminnelige tider har vi delt våre gleder sorger og indre liv gjennom historier. En helende fortelling bringer lys og helse inn i våre liv, og hjelper oss å forstå og navigere igjennom våre ofte problemfyllte og kompliserte liv. De er en slags veivisere som gir oss håp og taler til de dypere lagene i oss selv.

Nordisk ALBA Norge ble stiftet januar 2010 og har siden da arrangert flere kurs og workshops innenfor emnet Healing Story.  Sommeren 2012 arrangerte  vi et Internasjonalt symposium på Raulandsakademiet i Norge 29. juli – 4. august, med de fremste lærere innenfor dette området på verdensbasis.  25. - 30. Juli 2016 arrangerte vi et symposium med tema: Fortellinger i i møte med Naturen, oss selv og hverandre. Stories in the Wild på Hardangerakademiet i Jondal, Hardanger Norge.

ALBAs medlemmer holder kurs, fortellerkvelder og tar initiativ innenfor et vidt spekter av områder i samfunnslivet. Vi arbeider for å spre bevissthet om de mange mulighetene som finnes når helende fortelling blir brukt som skapende redskap i felleskapet. Gjennom hjemmesiden og personlige kontakter formidler vi nyheter om prosjekter, kurs, forestillinger og evenementer.

Hilsen styret i Nordisk ALBA Norge albanorge@gmail.com www.nordiskalba.org