mandag den 22. juni 2015

International Storytelling Symposium

STORIES IN THE WILD 
Hardangerakademiet Jondal, Hardanger, NORWAY
24. - 29. July. 2016 

 For more information www.storiesinthewild.com 
and early bird offer send your email 
  to:albanorge@gmail.com

mandag den 3. marts 2014

Velkommen til ALBA Norge

Fortelling er vår eldste kunstform og i uminnelige tider har vi delt våre gleder sorger og indre liv gjennom historier. En helende fortelling bringer lys og helse inn i våre liv, og hjelper oss å forstå og navigere igjennom våre ofte problemfyllte og kompliserte liv. De er en slags veivisere som gir oss håp og taler til de dypere lagene i oss selv.

ALBA Norge stiftet et eget styre i Norge januar 2010 og har siden da arrangert flere kurs og workshops innenfor emnet Healing Story.  Sommeren 2012 arrangerte  vi et Internasjonalt symposium på Raulandsakademiet i Norge 29. juli – 4. august, med de fremste lærere innenfor dette området på verdensbasis.  25. - 30. Juli 2016 arrangerer vi et symposium med tema: Fortellinger i i møte med Naturen, oss selv og hverandre. Stories in the Wild på Hardangerakademiet i Jondal, Hardanger Norge.

ALBAs medlemmer holder kurs, fortellerkvelder og tar initiativ innenfor et vidt spekter av områder i samfunnslivet. Vi arbeider for å spre bevissthet om de mange mulighetene som finnes når helende fortelling blir brukt som skapende redskap i felleskapet. Gjennom hjemmesiden og personlige kontakter formidler vi nyheter om prosjekter, kurs, forestillinger og evenementer.

Hilsen styret i Nordisk ALBA Norge albanorge@gmail.com www.nordiskalba.org

onsdag den 27. februar 2013

Velkommen til ALBA Norge. 
Fortelling er vår eldste kunstform - i uminnelige tider, har vi delt våre gleder sorger og indre liv gjennom historier. En helende fortelling bringer lys og helse inn i våre liv, og hjelper oss å forstå og navigere igjennom våre ofte problemfyllte og kompliserte liv. De er en slags veivisere som taler til de dypere lagene i oss selv. De gir oss håp. 

ALBA Norge stiftet et eget styre i Norge januar 2010 og har siden da arrangert flere kurs og workshops innenfor emnet Healing Story.  Sommeren 2012 arrangerte  vi et Internasjonalt symposium på Raulandsakademiet i Norge 29. juli – 4. august, med de fremste lærere innenfor dette området på verdensbasis. 
ALBAs medlemmer holder kurs, fortellerkvelder og tar initiativ innenfor et vidt spekter av områder i samfunnslivet. Medlemsbrev sendes ut to ganger i året, og vi arbeider for å spre bevissthet om de mange mulighetene som finnes når helende fortelling blir brukt som skapende redskap i det sosiale. Gjennom hjemmesiden og personlige kontakter formidler vi nyheter om prosjekter, kurs, forestillinger og evenementer.


Hilsen Nordisk ALBA Norge på vegne av styret Ivanir Sibylla Hasson  albanorge@gmail.com www.nordiskalba.org